strona w budowie... zapraszamy wkrótce

 

Firma InspireCongress została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o zakresie działania obejmującej niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą „Akademia Wiedzy Inspire”, co znacznie pozwoli na rozszerzenie wachlarza naszych usług, więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej Akademia Wiedzy Inspire.

> Zaproszenie do udziału w szkoleniu (pdf)
> Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (pdf)
> Informacje szczegółowe, cel i program szkolenia (pdf)


InspireCongress Sp. z o.o.
50-315 Wrocław, ul. Nowowiejska 38
tel.: +48 71 780 90 52, fax: +48 71 780 90 54
NIP: 898-21-22-587, Regon: 020613939
KRS: 0000290025 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

Akademia Wiedzy INSPIRE została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 31/2012
 
.
kontakt mailowy: akademia @ inspirecongress.pl